Bảo vệ đôi mắt từ những điều đơn giản nhất

Tiết khí là gì?
Khi thời tiết thay đổi, chúng ta có thể thấy được sự biến chuyển của nó, thí dụ từ nắng chuyển sang mưa, chúng ta có thể thấy được mây mù kéo đến. Nhưng thiết khí là khi không khí hoặc nhiệt độ thay đổi trước khi mây thành lập. Là khi hai thời tiết giao động va biến chuyển sang một khí mới, đây gọi là tiết khí

Tại sao Tiết Khí lại quang trọng?
Trong cơ thể của chúng ta có sự ảnh hưởng do tác động bên ngoài. Khi thức ăn hoặc thức uống chúng ta có thể biết được tác hại nếu ăn hoặc uống trúng độc, và phản ứng là ói mửa ra hoặc qua đường tiêu ra. Nhung còng nhiều tác động khác mà chúng ta không lưu ý đó chính là nhiệt độ, màu sắc, sức ép và từ châm, và đó cũng là những tác động choc ơ thể phát truyển. Tiết khí có thể thay đổi bằng cách chuyển hoá sứ ép trong cơ thể cũng như từng ngũ tạng theo tứ quý (bốn mùa). Khi con người bi bệnh hoặc đau là lúc sức khoẻ yếu nhất, mà cùng lúc này là chúng ta có thể cảm nhận sự thay đổi của tiết khi hơn.

Những ngày dưới đây là 24 chánh Tiết khí trong năm. Nhưng mỗi người phản ứng khác nhau, có người cảm nhận hai ngày trước khi tiết khí, và có người lại biết đau hai ngày sau chính tiết khí.

Năm 2019 Dương Lịch

Những ngày tiết khí trên là những ngày bệnh tái phát hoặc nặng nhất trong năm

Nên ghi nhận ngày mình bị bệnh đau nặng nhất trong tháng, bình thường là hai ngày mỗi tháng, khi biết được tiết khí và ngày ảnh hưởng, ta có thể hiểu được bệnh tình có biến chuyển tốt không.

Nếu bệnh phát nặng trước khi tiết khí, đấy bệnh mình là còn dễ chữa, nhưng nếu bị đau sau khi tiết khí chúng minh rằng bệnh nặng hơn và cần uống thuốc nhiều và lâu hơn bình thường. Nhương vẫn có thể bớt.

Tin Liên Quan